Get Adobe Flash player

Prawo rodzinne

AMW ATTORNEYS-AT-LAW reprezentuje również Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych związanych ze sprawami rodzinnymi (w tym dotyczącymi majątku), takich jak:

 

 • sprawy o rozwód;
 • sprawy o separację;
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika albo przez osobę nie mającą zdolności do zawarcia małżeństwa;
 • sprawy o ustalenie ważności/nieważności związku małżeńskiego;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o podział majątku;
 • sprawy o przysposobienie bądź jego rozwiązanie;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o ustalenie ojcostwa;
 • sprawy o alimenty, oraz o zmianę bądź wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi;
 • sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o uprowadzenie dziecka.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW