Get Adobe Flash player

Rynek kapitałowy

Prawnicy AMW ATTORNEYS-AT-LAW zajmują się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Wykorzystując zarówno przygotowanie teoretyczne jak i doświadczenie praktyczne w prawnej obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym (w tym domy maklerskie, fundusze private equity, inwestycyjne i emerytalne), wspieramy naszych Klientów przy publicznych ofertach papierów wartościowych i wprowadzaniu spółek do obrotu na GPW i NewConnect, przygotowywaniu prospektów emisyjnych oraz memorand, raportów okresowych i bieżących, reprezentacji spółek przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

2017 © AMW ATTORNEYS-AT-LAW